WOD v 11

Måndag 11 Mars

"Peter Rabbit"

10-20-30-40-50 Av

Singelhopp/Doubleunders & Squats

+

25-20-15-10 Av

Situps & Hantelsnatch

Tisdag 12 Mars

3 set av:

1 min marklyft

Vila 1 min

1 min Ringrodd / Pullups

Vila 1 min

1 min viktad planka

Vila 1 min


Onsdag 13 Mars

A. Front squat, 8-8-8

B. "From Dusk till Dawn"

Amrap 8 min

3 Frontsquat

9 burpees over stången

Torsdag 14 Mars

3 set av:

Amrap 3min

10 cal Ab

15 ballslams

Vila 1 min

Amrap 3 min 

10 cal rodd

14 Boxstepup

Vila 1 min

Fredag 15 Mars 

Open 19.4

Lördag 16 Mars

I lag om 3

Benny Åhlstedt